نصب دوربین مداربسته IP با دستگاه NVR

مراحل نصب دوربین مداربسته IP به شرح زیر است:

درآغاز کار نصب طرحی کلی از کابل کشی ، محل نصب دوربین های مداربسته IP ،  محل هایی که باید سوراخ شوند را دقیقا مشخص کنید.اگرلازم بود آنها را روی کاغذ یا در صورت وجود نقشه محل نصب بر روی آن مشخص کنید.

قبل از شروع کابل کشی مسیر کابل و محل عبور آن را به دقت مورد بررسی قرار دهید و ازمکان سوراخ کردن دیوارها را حتما اطمینان حاصل کنید.

با توجه به محل نصب و نیاز ما داکت برق، لوله فلکسی یا لوله فلزی را در مسیر کابل کشی هر دوربین و محلی که برای آن در نظر گرفته ایم نصب می کنیم.

در مسیر هر دوربین کابل شبکه و کابل برق (در صورتی که سیستم دارای  POE نبود) را با در نظر گرفتن ضریب خطا اندازه گرفته و برش بزنید. همیشه برای برش کابلها سعی کنید کمی بیشتر در نظر بگیرید تا با کوتاه بودن طول کابل مواجه نشوید. مقداری کابل اضافه برای جا به جایی احتمالی دستگاه NVR در آینده در نظر بگیرید که در صورت جابه جایی دستگاه خریدار دچار مشکل نشود.

کابلها را از قسمت نصب دوربین مداربسته IP درون داکت یا لوله فلکسی قرار دهید.

درکنار محل نصب دوربین های مداربسته IP یک باکس پلاستیکی برای جا دادن آداپتور یا اتصالات درون آن نصب کنید. البته اگر سیستم POE نبود، می توان از منبع تغذیه مرکزی هم برای تامین برق استفاده کرد که در اینصورت نیازی به باکس پلاستیکی نداریم.

دوربین های مداربسته IP را در محلی که برای هر دوربین در نظر گرفته شده نصب کنید. پس از اتصال سوکت RJ45 به سر کابل شبکه و پرس آن و در سمت دستگاه NVR به سر دیگر , آن را به دوربین و دستگاه NVR متصل کنید. در این مرحله در صورت تک پورته بودن دستگاه NVR، باید کابل شبکه به سوئیچ POE متصل شود. اما اگر دستگاه خود دارای پورت های جداگانه است باید کابل به هر پورت متصل شود.