آداپتور دوربین مداربسته هایک ویژن

دوربین های مداربسته به برق 12 ولت نیاز دارند و برای فعال شدن آن ها باید از تبدیل یا آداپتور استفاده کرد. آداپتور یا همان منبع تغذیه برق 220 ولت را به 12 ولت تبدیل می کند. انتخاب منبع تغذیه دوربین ها کار پیچیده و سختی نیست . دوربین های مداربسته برای کار در ولتاژ شبکه 220 ولت ساخته نشده اند به همین علت اتصال مستقیم آنها به شبکه مقدور نیست.اکثر دوربین ها با ولتاژ 12 ولت کار می کنند. برای تغذیه دوربین های مداربسته وجود یک آداپتوربرای تبدیل ولتاژ 220 به 12 ولت نیاز است.

برای تعیین آداپتور دوربین مداربسته  تنها دانستن ولتاژ آن کافی نیست. فاکتوربعدی انتخاب آداپتور، مقدار جریان ان است. مقدار جریان عبوری از آداپتور به میزان بار وصل شده به آن بستگی دارد. هر چقدراندازه ی مصرف کننده ای که به آداپتور وصل می شود، بزرگ باشد، جریان عبوری از آن بیشتر می شود. معمولا مصرف دوربین های آنالوگ ، را 1 آمپر در نظر می گیرند. گرچه مصرف واقعی دوربین کمتر ازاین میزان است. با استفاده از یک معادله ساده می توانید مقدار جریان دوربین ها را محاسبه کنید.

برای مثال اگر بخواهید از یک آداپتور برای تغذیه 4 دوربین استفاده کنید ، یک آداپتور 4 آمپری برای این چهار دوربین مدار بسته مناسب است. در غیر این صورت می توانید از چهار آداپتور 1 آمپری برای تغذیه دوربین ها استفاده نمایید. باید این نکته را در نظر بگیرید که اگرچه استفاده از یک آداپتور برای تمامی دوربین ها، هزینه های شما را کاهش می دهد اما در صورت بروز خرابی در این آداپتور ،همه ی دوربین ها به طور کامل قطع خواهند شد.

پس نتیجه می گیریم که برای انتخاب آداپتور دوربین های مداربسته دو عامل مهم نقش دارند:

-ولتاژ : ولتاژ ورودی منابع تغذیه در ایران 220 ولت و خروجی آن معمولا باید 12 ولت باشد.

جریان: با توجه به تعداد و نوع دوربین هایی که باید تغذیه شوند جریان خروجی منبع انتخاب می شود.